ArchivoltaLogo magazynu Archivolta

Aktualnie przeglądają Państwo zbiór naszych numerów archiwalnych

Powróć do strony głównej: powrót

Okładka archiwalnego numeru Archivolty

numer archiwalny:
ARCHIVOLTA 4(48)/2010, październik-grudzień 2010

 • ISOKON - LONDYN
  MARTA GUTOWSKA
 • RAIMONDO GUIDACCI - MUZYK PRZESTRZENI
  MACIEJ BEDNARSKI,DARIUSZ FLORCZAK
 • MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO - KRAKÓW, EWA DWORZAK-ŻAK
 • OSIEDLE BAŻANTÓW - KATOWICE, MEDUSA GROUP

Słowo wstępne

architecture parlante

Budynki są jak ludzie, każdy ma coś własnego do opowiedzenia. Opowieści niektórych są zachwycające i głębokie, innych emocjonalne i ekspresyjne, są też precyzyjne i wystylizowane, choć obojętne, jeszcze innych – kompletnie niezrozumiałe.
Krzysztof Ingarden

Istotą architektury jest jej komunikatywność, czyli czytelność dla odbiorcy, by umożliwić mu łatwe postrzeganie jej przeznaczenia. Architekt od zawsze próbuje sprostać tym wymaganiom. Budowla jest najpierw schronieniem, zapewnieniem odpowiedniej izolacji od niekorzystnych warunków zewnętrznych. Nie na darmo odwołuje się więc do idei zadaszenia – trójkątnego tympanonu, wywodzącego się od dwuspadowych przekryć archaicznych domów, szałasów czy ziemianek. W historii element ten został nobilitowany przez wyniesienie go ponad grunt i oparcie na słupach i belkach, którym nadano określoną symbolikę kapitela i bazy czy architrawu z ornamentalnym pasem fryzu i wieńczącego go gzymsu. To trójkątne pole zyskało szczególne znaczenie w klasycznym portyku. Ta racjonalno-symboliczna brama między nieprzystępnym światem zewnętrznym a bezpiecznym, oswojonym wnętrzem stała się archetypem budowli nie tylko świeckiej, ale i sakralnej, modyfikowanym w zależności od potrzeb, od antyku, przez średniowiecze, nowożytność aż do współczesności. Z tej narracji korzystała zarówno architektura publiczna, jak i mieszkaniowa. Inwestor widział tu możliwość indywidualnego wpływania na społeczeństwo, informując go o własnym statusie społecznym, bogactwie, pochodzeniu i przeznaczeniu realizowanego obiektu. W XIX w. utrwaliło się nawet przekonanie, iż kościoły powinny komunikować swą funkcję przy użyciu estetyki średniowiecza, a ratusze czy muzea odwoływać się do antyku grecko-rzymskiego. W XVIII w. Étienne-Louis Boullée wypowiedział znaną maksymę:

"Uważam, że nasze budynki, nade wszystko budynki publiczne, powinny być, w jakiś sposób, poematami. Obrazy, które przedstawiają naszym zmysłom powinny budzić w nas uczucia odpowiadające użytkowi, któremu te budynki są poświęcone".

Radykalny modernizm zachwiał jednak porządkiem rzeczy, zwracając uwagę na zupełnie inne aspekty budowli, jak oszczędność, higiena czy racjonalizm rozwiązań przestrzennych przy zepchnięciu symboliki na dalszy plan lub – jak twierdzi Léon Krier – całkowitym jej wyeliminowaniu . W 1966 r. Robert Venturi w "Complexity and contradiction in architecture" wskazał dwa możliwe sposoby "informowania o przeznaczeniu budowli": albo dosłownie, poprzez jej formę – tzw. "duck", lub też pośrednio, dzięki doczepionym znakom, udekorowanej w ten sposób budy-skorupy – tzw. "decorated shed".

Jak dzisiaj przebiega komunikacja między budowlą a jej użytkownikiem? Czy projekty i realizacje, zebrane w niniejszym wydaniu Archivolty, odpowiednio informują nas o swej treści? Ile w nich chwytliwej stylizacji, a ile indywidualnego języka i twórczej wyobraźni? Zachęcam do krytycznego spojrzenia podczas lektury.

zdjęcie Redaktora Naczelnego prowadzącego wybrany numer

Redaktor Naczelny
dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny


Spis treści numeru

7–10
Richard Meier. Lido di Jesolo. Agnieszka Morga, Ewa Odyjas
11-14
O akupunkturze w architekturze. Rozmowa z Samuelem Delmasem, rozmawiała: Barbara Walkiewicz
16-19
ISOKON Londyn. Marta Gutowska
20-24
Muzyk przestrzeni. Cisza, która zagłuszyła hałas. Maciej Bednarski, Dariusz Florczak
25-27
Muzeum jako performance. Magdalena Zięba
28-31
Shanghai, Slaughterhouse 1933, czyli chiński przepis na renowację. Monika Budniak
33-36
Architektura jako język
38-41
Muzeum Lotnictwa Polskiego. Śmigło z betonu i szkła. Ewa Dworzak-Żak
42–43
Muzeum Lotnictwa Polskiego w obiektywie. Krzysztof Eberle / Ronet.pl
44-49
Zespół 3 budynków wielorodzinnych w Katowicach na osiedlu Bażantów. Miłosz Jaksik
50-52
Hotel "Bukovina". Dariusz Bobak, Krzysztof Martyniak [art. sponsorowany]
53-56
Hotel Hilton Garden w Katowicach – projekt koncepcyjny. Marcin Jagiełło, Jarosław Krysiak
57-59
Osiedle komunalne przy ulicach Dębowej i Sportowej w Katowicach. Jan Pallado
60-61
Prostota kontra finezja – różne spojrzenia na współczesną architekturę. Wienerberger
62-64
Funkcjonalizm w kreowaniu wnętrz mieszkalnych. Rafał Radziewicz-Winnicki
66-68
Śląskie Dni Architektury
69-72
URBANITY, czyli warsztaty zapoznawcze centralnej Europy. Joanna Koszewska, Dorota Nagowska
73
Świadome wnętrze 2010
74-75
BILANS. Baza brzemiennego balastu. Immanentna impotencja idei. Piotr Średniawa
76-79
Regionalizm a edukacja. Anna Sołtysik
80-82
O jakości w architekturze. Anna Zabdyr-Jamróz, Jan Kurek
83-85
Umyj sobie dworzec. Aleksander Krajewski
86
100-lecie uczelni technicznych we Wrocławiu – jubileuszowa wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Marta Czyż
88-90
Laboratorium myśli architektonicznej. Projekty konkursowe przebudowy rynku w Katowicach z 1947r. Aneta Borowik
91-92
Henryk Buszko i Aleksander Franta – laureatami Medalu im. Zygmunta Majerskiego 2010. Nina Juzwa
93-95
Alfred Anton Wiedermann – zapomniany architekt Śląska Cieszyńskiego. Przemysław Czernek

Wybrane artykuły naukowe (dostępne w języku polskim i angielskim):

Przegląd zawartość numeru 4(48)/2010
Contents review of issue:


Wybrane artykuły

 • ISOKON Londyn - 1
 • ISOKON Londyn - 2
 • ISOKON Londyn - 3
 • ISOKON Londyn - 4
 • Muzyk przestrzeni. Cisza która zagłusza hałas - 1
 • Muzyk przestrzeni. Cisza która zagłusza hałas - 2
 • Muzyk przestrzeni. Cisza która zagłusza hałas - 3
 • Muzyk przestrzeni. Cisza która zagłusza hałas - 4
 • Muzyk przestrzeni. Cisza która zagłusza hałas - 5
 • Muzeum Lotnictwa Polskiego. Śmigło z betonu i szkła - 1
 • Muzeum Lotnictwa Polskiego. Śmigło z betonu i szkła - 2
 • Muzeum Lotnictwa Polskiego. Śmigło z betonu i szkła - 3
 • Muzeum Lotnictwa Polskiego. Śmigło z betonu i szkła - 4
 • Muzeum Lotnictwa Polskiego. Śmigło z betonu i szkła - 5
 • Muzeum Lotnictwa Polskiego. Śmigło z betonu i szkła - 6

Copyright © 1999-2009 Archivolta.com.pl | Webdesign: Gabriel Zastawnik