ArchivoltaLogo magazynu Archivolta

Aktualnie przeglądają Państwo zbiór naszych numerów archiwalnych

Powróć do strony głównej: powrót

Okładka archiwalnego numeru Archivolty

numer archiwalny:
ARCHIVOLTA 4(44)/2009, październik-grudzień 2009

 • ADAPTACJA DAWNEGO SPICHLERZA W GLIWICACH NA LOFTY, PRZEMO ŁUKASIK, ŁUKASZ ZAGAŁA, MEDUSA GROUP
 • BYDGOSZCZ - KONKURS NA ZACHODNIĄ PIERZEJĘ STAREGO RYNKU, DAWID GULCZYŃSKI
 • HS 99 - NIEMATERIALNE, DARIUSZ HERMAN, PIOTR ŚMIERZEWSKI, WOJCIECH SUBALSKI
 • DWORZEC PKP W KATOWICACH, SUD ARCHITECTES POLSKA

Słowo wstępne

Postindustrial.

Manufaktury, fabryki, spichlerze, składy, magazyny... Pojawiając się w historii kultury materialnej człowieka, stawały się od początku funkcjami raczej izolowanymi, mniej lub bardziej pożądanymi w jego bezpośrednim otoczeniu, wywołującymi pewien psychologiczny lęk przed skutkami oddziaływania procesów technologicznych zachodzących w ich wnętrzu. Mogły z pewnością drażnić zmysły, uniemożliwiając pełnią wypoczynku.

Dziś wiele z nich jest opuszczonych, często w stanie zaawansowanej destrukcji. Niszczeją, tracąc nieodwracalnie swoje unikalne walory: symboliczne, emocjonalne, historyczno-dokumentalne, estetyczne, funkcjonalno-użytkowe czy techniczno-technologiczne.

Jaką  przyjąć strategię ochrony? Obserwujemy rozbieżne postawy: negacji (likwidacje i rozbiórki), biernej tolerancji (zaniechanie jakichkolwiek działań naprawczych, skazywanie obiektu na powolną śmierć techniczną); akceptacji (dbałość i ocalanie od zniszczenia przez podejmowanie czynności naprawczo-konserwatorskich, przedłużanie egzystencji przez adaptację do nowych potrzeb i funkcji) oraz twórczej kontynuacji (przedłużanie egzystencji przez rozbudowę i transformację atmosfery i charakteru obiektu w nową jakość estetyczno-funkcjonalną).

Postindustrialne dziedzictwo bezsprzecznie jest istotnym składnikiem krajobrazu kulturowego człowieka, a jego walory świadectwem materialnego i duchowego rozwoju cywilizacji. Wymogiem XXI wieku jest ochrona jego unikalnego piękna w procesie adaptacji, poprzez ponowne wykorzystanie jego walorów do nowych celów produkcyjnych, komercyjno-publicznych i mieszkaniowych, z maksymalnym poszanowaniem jak największej ilości oryginalnych elementów.

Warto więc inwestować w obiekty postindustrialne z powodów:
- estetycznych - gdyż kreujemy indywidualny i niepowtarzalny wizerunek przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej,
- ekologicznych - następuje w ten sposób proces utylizacji i rekultywacji szkodliwych i zdegradowanych gruntów,
- urbanistycznych - zapobiegamy niekontrolowanemu rozlewaniu się przedmieść dzięki dogęszczaniu opuszczonych i wyludnionych terenów poprzemysłowych,
- kulturowych - chronimy wartości historyczne, regionalne,
- społecznych - integrujemy się z obiektami industrialnymi, przełamując naszą niechęć, co prowadzi do wzrostu świadomości społecznej,
- przyrodniczych - oszczędzamy tereny zielone i chronimy krajobraz przed zakusami nowych inwestycji.

Ten pozytywny proces mogą jednak utrudniać czynniki:
-  ekonomiczne - wymagające zaangażowania wysokich kosztów realizacji inwestycji,
- technologiczne - stosowanie specjalistycznych, skomplikowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.

Osiągnięte jednak korzyści są niewspółmierne do poniesionych kosztów, co udowadniają znakomicie funkcjonujące dziś postindustrialne budowle – ikony, jak: Doki św. Katarzyny i Tate Modern w Londynie, Gazometry w Wiedniu, Stara Papiernia w Konstancinie Jeziornej, Bolko loft w Bytomiu, Stary Browar w Poznaniu, Manufaktura w Łodzi, Centrum Edukacji i Biznesu w Gliwicach czy Fabryka Trzciny na warszawskiej Pradze. Najnowszy numer Archivolty prezentuje kolejny, nowy obiekt w tej branży: LOFTY w dawnym spichlerzu w Gliwicach. Ale obok tego inne budynki, rozważania teoretyczne, prezentacje nowych projektów, relacje z konferencji naukowych, wystaw i konkursów architektonicznych.

Zachęcam do lektury

zdjęcie Redaktora Naczelnego prowadzącego wybrany numer

Redaktor Naczelny
dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny


Spis treści numeru

6
ArcyARCHIwizje - spotkania z architektami 18.09.09 Łódź, Wojciech Wycichowski
7-10
Newcastle - architektoniczny tygiel, Jan Kurek
14-17
Adieu La Tourette, Wojciech Leśnikowski
18
OSSA 2009 Emocje Poznania
19-22
SZTUKA dla ZDROWIA: architektura szpitali, Katarzyna Ryczek
24-25
Peter Eisenman i Jaques Derrida, pomiędzy architekturą a filozofią, Michał Brzóska, Adam Nadolny
26-31
Adaptacja dawnego spichlerza w Gliwicach na lofty mieszkalne, Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
32-37
HS99 - niematerialne, Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski, Wojciech Subalski
39-44
Dworzec PKP w Katowicach, SUD Architectes Polska
45
INFATEC - dobrze się układa
46-49
OFFSET HOUSE - rozbudowa pomysłu klienta, Aleksander Bednarski, Mariusz Komraus, Tomasz Pokropowicz
50-51
Jednorodzinny dom pasywny w Poznaniu, Tomasz Mielczyński
52-57
Bydgoszcz - konkurs na zachodnią pierzeję Starego Rynku, Dawid Gulczyński
58-59
Zasady prawidłowego montażu elewacji z płyt cementowo-drzazgowych CETRIS
60-61
ArchFilmFest, Wiosna - Jesień 2009/Wiosna 2010
64-65
Arena DESIGN, Poznań 2009, Beata Komar, Beata Kucharczyk-Brus
66
FTA - Porozmawiajmy o wnętrzach, Patryk Maligranda, Katarzyna Baranowska
68-69
Świadome wnętrze, ponad 900 architektów na wykładach!
70-72
Nie tylko "maszyny do mieszkania", Marta Ostrowska
74-75
Nowoczesność w architekturze, Tomasz Wagner
76-77
"Ruda Wielkie Miasto, Ruda Piękne Miasto" - Warsztaty studenckie WA Politechniki Śląskiej, Szymon Rendchen
78-80
54. edycja konkursu o Doroczne Nagrody TUP za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej, Nina Juzwa
81
Xella Polska inwestuje w fabrykę YTONG w Pile
82-84
Trójgłowy smok - architektura Górnego Śląska (1922-1939) - wystawa w Ostrawie, Radovan Lipus
85-87
Projekty znalezione w Gliwicach, Anna Kwiecień
88-89
"Porwanie Europy" - historia architektury według Jadwigi Kocur, Irma Kozina
90-91
Biprostal, pierwszy wieżowiec w Krakowie, Małgorzata Włodarczyk
92-98
Szlak Architektury Modernistycznej w Katowicach - historia pamięci miasta, Zofia Oslislo
99-101
Jurand Jarecki - laureat Medalu im. Zygmunta Majerskiego 2009, Nina Juzwa
102-103
Wynurzenia, czyli Nic, Jolanta Gromadzka

Wybrane artykuły naukowe (dostępne w języku polskim i angielskim):

Przegląd zawartość numeru 4(44)/2009
Contents review of issue:


Wybrane artykuły

 • Architektura szpitali 1
 • Architektura szpitali 2
 • Architektura szpitali 3
 • Architektura szpitali 4
 • La Tourettez 1
 • La Tourettez 2
 • La Tourettez 3
 • La Tourettez 4
 • Lofty 1
 • Lofty 2
 • Lofty 3
 • Lofty 4
 • Lofty 5
 • Lofty 6

Copyright © 1999-2009 Archivolta.com.pl | Webdesign: Gabriel Zastawnik