ArchivoltaLogo magazynu Archivolta

Aktualnie przeglądają Państwo zbiór naszych numerów archiwalnych

Powróć do strony głównej: powrót


Słowo wstępne

Od Redakcji

Tegoroczny Światowy Festiwal Architektury w Singapurze, promując małe projekty i zastosowanie drewna, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom krajów Azji i Oceanii. Festiwal Architektury w Szczecinie zaś ukazał, czego nam brakuje w organizacji miejskiej przestrzeni publicznej. Nowej sali koncertowej na poziomie światowym doczekała się Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Nauka, Innowacja i Technologia na Florydzie zawarta w ikonicznej budowli projektu Santiago Calatravy odsyła do nowych relacji z Uniwersum. Podobnie jak nowa ekspozycja poświęcona matematyce w Muzeum Nauki w Londynie projektu Zaha Hadid Architects. Massimiliano i Doriana Fuksas wyznaczają nowe podejście do przebudowy obiektów historycznych. O certyfikat LEED ubiega się Snøhetta w realizacji aktywnej energetycznie stacji metra w Rijadzie. Wielość podejść i postaw twórczych sugeruje różnorakie intencje projektantów. A to, co ich łączy, nie jest tylko pragnieniem wykorzystywania technologii cyfrowych. Cele nadrzędne narzuca imperatyw zrównoważonego rozwoju i podnoszenia jakości życia. W Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie otwarto uroczyście ekspozycję stałą, powstałą wysiłkiem międzynarodowym. Niebawem nastąpi kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Architektury Wnętrz, Designu, Mebli i Oświetlenia (GIS) z udziałem projektantów o światowej renomie. Śledzimy te wydarzenia i przedstawiamy je Państwu. Zapraszamy także na nasze strony internetowe.

 

From the Editor

This years World Architecture Festival in Singapore, by promoting small projects and the use of wood, meets the expectations of the countries in Asia and Oceania. The Festival of Architecture in Szczecin, on the other hand, revealed what we are lacking in the organization of urban public space. The National Polish Radio Symphony Orchestra was finally given a new concert hall at the world level. Science, Innovation and Technology in Florida, included in the iconic building designed by Santiago Calatrava, refers to a new relationship with the Universe. Just like the new exhibition focusing on mathematics at the Science Museum in London, by Zaha Hadid Architects. Massimiliano and Dorina Fuksas define a new approach to the reconstruction of historical buildings. Snohetta applies for the LEED certification in the implementation of the active energy metro station in Riyadh. The multiplicity of approaches and creative attitudes suggests a variety of designers intentions. And what they have in common is not merely a desire to use digital technologies. Priority objectives are imposed by the imperative of sustainable development and improving the quality of life. The Museum of the History of Polish Jews in Warsaw housed the grand opening of the permanent exhibition, created with an international effort. Soon, there will be the next edition of the International Conference of Interior Design, Furniture and Lighting (GIS) with the participation of the world-renowned designers. We are following these events and are presenting them to you. We also would like to invite you to our Websites.

zdjęcie Redaktora Naczelnego prowadzącego wybrany numer

Redaktor Naczelny
dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz


Spis treści numeru

8-9
Światowy Festiwal Architektury 2014 (red.)
World Architecture Festival, Singapore 2014
11-13
Festiwal Architektury w Szczecinie
Festival of Architecture in Szczecin
14-21
Konrad Zaremba
Nowy Uniwersytet Politechniczny na Florydzie
New Polytechnic University in Florida
22-25
Justyna Juchimiuk
Aktywna energetycznie stacja metra QASR AL HOKM w centrum Rijadu
Energy-active Qasr al. Hokm metro station in the center of Riyadh
26-31
Eliza Goczyńska
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia
The New Headquarters of the National Polish Radio Symphony Orchestra (NOSPR) in Katowice
32-33
Natalia Emilia Paszkowska
Otwarcie wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Grand opening of the permanent exhibition at POLIN Museum of the History of Polish Jews
34-35
Natalia Emilia Paszkowska
Muzeum Tadeusza Kantora. Nowa Cricoteka w Krakowie
Museum of Tadeusz Kantor. New Cricoteka in Krakow
36-45
Karol Gracjan Kowalski
Przebudowa Palazzo Unione Militare w Rzymie
Reconstruction of Palazzo Unione Militare
52-57
Krystyna Januszkiewicz
Wielowarstwowe strukturalne "skóry"
Multi-layer structural "skins"
58-63
Anetta Kępczyńska-Walczak
Sparametryzować kartkę papieru...
Parameterizing a sheet of paper...
66-68
Międzynarodowa Konferencja Architektury Wnętrz, Designu, Mebli i Oświetlenia (red.)
ARCHITECTURE EXPO CONFERENCE Interior Architecture, Design and Lighting
85-87
Krystyna Januszkiewicz
Galeria Matematyki w MUZEUM NAUKI w Londynie
Mathematics Gallery in the Science Museum in London
88-89
Paweł Rubinowicz
Architektura i Natura. Galeria Architektów FORMA
Architecture and Nature. Architects Gallery FORMA
90-91
Skróty artykułów w języku angielskim
Summaries of articles in English

Wybrane artykuły naukowe (dostępne w języku polskim i angielskim):

Przegląd zawartość numeru 4(64)/2014
Contents review of issue:


Wybrane artykuły

  • Singapur
  • Floryda
  • NOSPR
  • Muzeum Żydów
  • Cricoteka
  • Rzym
  • Komputery i architektura
  • GIS
  • Hybrid Collection
  • Galeria Matematyki

Copyright © 1999-2009 Archivolta.com.pl | Webdesign: Gabriel Zastawnik