ArchivoltaLogo magazynu Archivolta

Aktualnie przeglądają Państwo zbiór naszych numerów archiwalnych

Powróć do strony głównej: powrót


Słowo wstępne

W różnych miejscach na świecie uwidaczniają się starania o poprawę jakości środowiska życia. Wiedza z różnych dyscyplin nauki została zaprzęgnięta do podnoszenia wydajności materiałowej i sprawności energetycznej przedsięwzięć budowlanych. Technologie cyfrowe nadają tym staraniom realny wymiar, przenosząc architekturę na wyższy poziom jakości. Od kilku lat CTBUH nagradza budynki wysokie, promując zminimalizowanie ich negatywnego wpływu na środowisko. Powstają zaawansowane technologicznie materiały budowlane, wzrasta precyzja projektowania i wykonania oraz ekoefektywność budowli i ich zespołów. Potwierdzają to przedstawione przykłady jak Dalian International Conference Center w Chinach czy King Abdullah Financial District w Rijadzie, a także obiekty olimpijskie w Soczi projektowane przez biura o światowej renomie.

W Polsce opanowano ekonomiczną technologię gięcia szkła dla krzywoliniowych form, uruchomiono produkcję elewacyjnych paneli szklanych, których kształt każdorazowo podążać będzie za 3D modelem sporządzonym przez architekta. To pierwszy na świecie produkt ze szkła dla architektonicznej „skóry”, który pozwoli na realizację dowolnie pofałdowanych powierzchni. Wzbudził on należyte zainteresowanie na tegorocznej międzynarodowej konferencji Inglass, która miała miejsce w Warszawie. A wszystkich zainteresowanych projektowaniem cyfrowym informujemy, że w maju odbędą się konferencja i warsztaty eCAADe, już po raz drugi w Polsce. Obszerne relacje znajdą się na naszym facebooku. Zaglądajcie tam często, Drodzy Czytelnicy.

 

From the Editor

In various places in the world, efforts are being made to improve the quality of the living environment. Knowledge derived from different disciplines of science has been utilized to increase material and energy efficiency of construction projects. Digital technologies give a real dimension to these efforts by moving the architecture to a higher level of quality. For several years, CTBUH has been awarding the best tall buildings, promoting minimization of their negative impact on the environment. Technologically advanced building materials are being created, precision of design and implementation has increased, as well as eco-efficiency of building structures and their groups. This is confirmed by the examples such as the Dalian International Conference Center in China or the King Abdullah Financial District in Riyadh, as well as the Olympic facilities in Sochi, designed by world-renowned ateliers.

 

In Poland, the economic technology of bending glass for curvilinear forms with complex geometry has been mastered; the production of glass cladding panels has been commenced, the shape of which will each time follow the 3D model drawn up by the architect. This is the first in the world product made of glass for the architectural “skin”, which will allow for the implementation of any undulating surface. It aroused an appropriate interest during this year’s international Inglass conference, which was held in Warsaw. We would also like to inform anyone interested in digital design that in May there will be an eCAADe conference and workshops, already for the second time in Poland. Extensive coverage will be available on our Facebook. Stay tuned, Dear Readers.

zdjęcie Redaktora Naczelnego prowadzącego wybrany numer

Redaktor Naczelny
dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz


Spis treści numeru

6-9
Maciej Holcer
XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie
XXII Olympic Winter Games 2014
10-13
Najlepsze budynki wysokie 2013 (red.)
CTBUH Best Tall Buildings Award 2013
14-32
Jakub Pawlak
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne w Dalian, Chiny
COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix/ W. Dreibholz Partner ZT GmbH
Dalian International Conference Center, Dalian, China
33-37
Andrzej Owczarek
Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze
NOW Biuro Architektoniczne
University Library in Zielona Góra
38-45
Justyna Juchimiuk
Tradycja a współczesność
Tradition and Modernity – Riyadh towards a new sustainable identity. The King Abdullah Financial District in Riyadh
46-53
Krystyna Januszkiewicz
Powierzchnia jako nowe uwarunkowanie kulturowe
The area as new cultural conditioning.
Hypersurface and interactivity
54-55
Jest już SZKŁO dla hiperpowierzchni (red.)
There is already glass for hypersurfaces
56-61
Sebastian Białkowski
Budynek, który zmienia się w czasie
Time varying building. Topology optimization in architectural design
64-66
Arena Design Poznań 2014 (red.)
arena DESIGN 2014 industry of revolutionary materials
67-69
Katarzyna Słuchocka
forma, materiał, ruch – Forma w ruchu
Zaha Hadid Architects
form, material, movement – Form in Motion
72-75
Łukasz Skorek
Instytut Leczenia Zeza w Krakowie
KUMstudio
Strabismus Treatment Institute in Krakow
76-77
Paweł Rubinowicz
Przestrzenienie Miasta – wystawa R. Wilka
City space – on the exhibition of R. Wilk works
78-79
Skróty artykułów w języku angielskim
Summaries of articles in English

Wybrane artykuły naukowe (dostępne w języku polskim i angielskim):

Przegląd zawartość numeru 1(61)/2014
Contents review of issue:


Wybrane artykuły

  • Olimpiada
  • Najlepsze budynki wysokie
  • Dalian
  • Biblioteka
  • Rijad ku nowej zrównoważonej tożsamości
  • Komputery i architektura
  • Przestrzenie miasta
  • Arena Design
  • Zaha Hadid: Forma w ruchu

Copyright © 1999-2009 Archivolta.com.pl | Webdesign: Gabriel Zastawnik