ArchivoltaLogo magazynu Archivolta

Aktualnie przeglądają Państwo zbiór naszych numerów archiwalnych

Powróć do strony głównej: powrót


Słowo wstępne

Wiele krajów wprowadziło już nowe wymogi dotyczące efektywności budowli i rozwiązań urbanistycznych, kładąc nacisk na ekologię w dążeniu do poprawy relacji ze środowiskiem naturalnym. Aby to osiągać architektura sięgnęła po metody naukowe właściwe dla innych dziedzin. Dokonuje się integracja nauki z przemysłem, wymiana idei i metod. Powstają nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, które pozwalają osiągać zrównoważony rozwój środowiska zbudowanego, oszczędzać energię i surowce. Realizuje się na świecie coraz więcej obiektów, które uzmysławiają, jak ważna jest ochrona wszelkich gatunków życia na Ziemi. Obiekty te uzyskują prestiżowe nagrody i są szeroko propagowane. Staramy się podążać za tymi dokonaniami.

Młodzi architekci i studenci aby uzupełniać braki w programowej edukacji organizują różnorakie warsztaty projektowe, poznają tajniki projektowania parametrycznego, rozszerzają swoje możliwości twórcze. W pełni popieramy i propagujemy takie działania. W maju 2014 odbędą się po raz drugi w Polsce międzynarodowe warsztaty i konferencja eCAADe organizowane przez europejską organizację edukacyjną. Zaglądnijcie tam Szanowni Czytelnicy i korzystajcie z cyfrowych bibliotek CiminCAD, a okaże się, że projektowanie cyfrowe może być łatwe, a nawet fascynujące. Z tym optymistycznym akcentem Redakcja AV życzy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

Redaktor Naczelna
Krystyna Januszkiewicz

 

From the Editor

Many countries have already introduced new requirements for the efficiency of buildings and urban solutions, with an emphasis on ecology in the effort to improve relations with the natural environment. To achieve it, architecture has reached for scientific methods appropriate for other fields. The integration of science and industry, exchange of ideas and methods is taking place. There are new technical and technological solutions arising that allow to achieve the sustainable development of the built environment, save energy and raw materials. More and more objects are being implemented in the world which make it clear how important it is to protect all the species of life on Earth. These objects receive prestigious awards and are widely propagated. We are trying to follow these accomplishments.

The young architects and students, in order to complement gaps in the education program, organize various design workshops, learn the ins and outs of parametric design, expand their creative capabilities. We fully support and propagate such activities. In May 2014, for the second time in Poland, international workshops and eCAADe conference will be held, organized by the European educational organization. Dear Readers, go over there and benefit from digital libraries CiminCAD, and it will turn out that the digital design can be easy, and even fascinating. So, ending on this happy note, the Editors of AV wish you Merry Christmas and a Happy New Year.  

Editor-in-Chief
Krystyna Januszkiewicz

zdjęcie Redaktora Naczelnego prowadzącego wybrany numer

Redaktor Naczelny
dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz


Spis treści numeru

6
Światowy Festiwal Architektury 2013,
Singapur 2–4 października 2013 (red.)

World Architecture Festival 2013
7-11
Natalia Malinga
Ogrody aktywne energetycznie w Singapurze, Liba Lubetkin Prize 2013 (red.)
Energy-efficent gardens in Singapore Lubetkin Prize 2013
12-16
Maciej Janowski
Nowa stacja metra w dzielnicy finansowej w Rijadzie
King Abdullah Financial District Metro Station in Riyadh
18-23
Dagmara Matusiak
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
Pomeranian Science and Technology Park in Gdynia
27-28
Anna Bać i Jacek Kasperski
Integracja nauki z przemysłem i biznesem
Targi BUD-ECO i Konferencja DDE i OZE we Wrocławiu

Integration of science, industry and business BUD-ECO Fairs, DDE and OZE Conference in Wrocław
37-41
Zbigniew E. Fedyczkowski
Arka XXI wieku architektura wobec zagrożeń
Ark of the twenty-first century – architecture against threats
42-47
Krystyna Januszkiewicz
Strukturalna "skóra" form swobodny
Semi-monocoque i monocoque

Structural "skin: of free forms
Semi-monocoque and monocoque
48-51
Krystyna Januszkiewicz, Jakub Pawlak
Pawilon Porsche w AutoStadt
Pavilion Porsche in AutoStadt
58-60
Sebastian Białkowski, Rafał Jóźwiak, Ewelina Stawowy
Projektowanie i budowa Pawilonu w kampusie Politechniki Łódzkiej
Design and construction of Pavilion on the campus of Łódź University of technology Workshop of Prametric Design P3
64-65
FashionPhilosophy Fashion Week Poland (red.)
FashionPhilosophy - FASHION WEEK Poland
66-67
DESIGN: ILLUSTRATION – wernisaż Janusza KANIEWSKIEGO (red.)
Design: Illustration – Janusz Kaniewskis vernissage
69-70
Roca Designer – konkurs dla architektów (red.)
Roca Designer Award 2013
74-75
Skróty artykułów w języku angielskim
Summaries of articles in English

Wybrane artykuły naukowe (dostępne w języku polskim i angielskim):

Przegląd zawartość numeru 4(60)/2013
Contents review of issue:


Wybrane artykuły

  • Festiwal Singapur
  • Lubetkin Prize 2013
  • Nowa stacja metra w Rijadzie
  • Pomorski Park Naukowo Technologiczny
  • Komputery i architektura
  • Pawilon Porsche w AutoStadt
  • Fashion Week Poland
  • Wyniki konkursu ROCA DESIGNER

Copyright © 1999-2009 Archivolta.com.pl | Webdesign: Gabriel Zastawnik