ArchivoltaLogo magazynu Archivolta

Aktualnie przeglądają Państwo zbiór naszych numerów archiwalnych

Powróć do strony głównej: powrót


Słowo wstępne

Zrównoważony rozwój i energoaktywność to kluczowe dziś zagadnienia podejmowane przez architekturę i urbanistykę. Jest to reakcja na globalne przyspieszenie urbanizacji i zmiany klimatu przy świadomości wyczerpywania się surowców. Jak budować, aby zużywać mniej, a dostarczać więcej? Czy znajdą się odpowiedzi w postaci wzorcowych budowli i recepty na budowanie miast?

Staramy się śledzić przebieg wydarzeń na architektonicznej scenie, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i w Azji, w krajach, które z taką właśnie świadomością otwarły się na cywilizacje Zachodu i przyśpieszają swój rozwój. W Polsce są także architekci, którzy próbują włączać się w tą światową debatę i proponują proekologiczne rozwiązania strukturalne, tak jak MCS propaguje korzyści ze stosowania membran architektonicznych. Zmienia się także nastawienie w edukacji akademickiej.

Technologie cyfrowe zaś sprzyjają powstawaniu nowych rozwiązań dla architektury i urbanistyki w dążeniu do poprawy jakości środowiska życia na naszej planecie. Przeczytaj więcej w tym i następnych numerach AV i odwiedź nas na Facebooku.Redaktor Naczelna
Krystyna JanuszkiewiczFrom the Editor

Sustainable development and energo-activity are the key issues tackled today by architecture and urban planning. This is in response to the global acceleration of urbanization and climate changes, while being aware of the depletion of natural resources at the same time. How to build to consume less and deliver more? Is it possible to find the answers in the form of model buildings and recipes to build cities?

We are trying to follow the course of events on the architectural scene, particularly in the Middle East and in Asia, in the countries which, with such a consciousness, have opened to the civilizations of the West and which are accelerating their development.

In Poland there are also architects whose attempts are to join in this global debate and who offer eco-friendly structural solutions, such as MCS promotes the benefits of using architectural membranes. The mindset of the academic education changes as well.

Digital technologies are conducive to the creation of new solutions for architecture and urban planning in an effort to improve the quality of living environment on our planet. Read more in this one and in subsequent issues of AV and visit us on Facebook.Editor-in-Chief
Krystyna Januszkiewicz

zdjęcie Redaktora Naczelnego prowadzącego wybrany numer

Redaktor Naczelny
dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz


Spis treści numeru

10-17
Andrzej Koźlik
Kompleks Galaxy SOHO w centrum Pekinu
Galaxy SOHO in central Beijing, Zaha Hadid Architects
18-19
Centrum Kultury CARBON ART w Zabrzu (red.)
CARBON ART Cultural Center in Zabrze, Konior Studio
20-21
Polscy architekci nagradzani w konkursach międzynarodowych (red.)
Polish architects win awards in international competitions
22-34
Natalia Malinga
Kompleks sportowy XXI wieku w Konstantynie, Algieria
Sports complex of the XXI century, Constantine, Algeria. Modern Construction Systems
39-43
Krystyna Januszkiewicz, Henryk Katowicz-Kowalewski
Architektura aktywna energetycznie. Rola eksperymentu
Energy active architecture. The role of an experiment
44-51
Krystyna Januszkiewicz
Powierzchnie minimalne i membrany architektoniczne
Minimal surfaces and architectural membranes
52-57
Adam M. Szymski
Powierzchnia swobodna a materiał
Free surface and the material
58-65
Paweł Rubinowicz
Cyber urbanistyka
Cyber Urban Design
67-73
Marcin Giedrowicz
Roca London Gallery
Roca London Gallery, Zaha Hadid Architects
76-77
55 Biennale Sztuki w Wenecji (red.)
55 Art Biennale in Venice
80-81
Przemysław Tomczak
Edukacja artystyczna. Czy tworzenia sztuki można się nauczyć?
Art Education. Can art creation be learned?
82-83
Skróty artykułów w języku angielskim
Summaries of articles in English

Wybrane artykuły naukowe (dostępne w języku polskim i angielskim):

Przegląd zawartość numeru 3(59)/2013
Contents review of issue:


Wybrane artykuły

  • SOHO w centrum Pekinu
  • Carbon Art w Zabrzu
  • Kompleks sportowy w Konstantynie
  • Powierzchnia swobodna a materiał
  • Roca
  • 55 Biennale Sztuki w Wenecji

Copyright © 1999-2009 Archivolta.com.pl | Webdesign: Gabriel Zastawnik