ArchivoltaLogo magazynu Archivolta

Aktualnie przeglądają Państwo zbiór naszych numerów archiwalnych

Powróć do strony głównej: powrót


Słowo wstępne

Przedstawiamy Państwu najnowsze osiągnięcie architektury XXI w., jakim jest dynamiczna fasada kontrolowana komputerowo na Wieżach Al Bahar w Abu Dhabi.
Po raz pierwszy w historii architektury zrealizowano skórę budynku wrażliwą na zmiany środowiskowe. Technologie cyfrowe dały projektantom narzędzia, dzięki którym nawet budowle wysokie mogą być przyjazne środowisku. Dowodzą tego wyniki ostatniego konkursu Best Tall Buildings organizowanego corocznie przez CTBUH.

W kraju zaś po raz pierwszy można stworzyć swój własny niepowtarzalny mebel w pawilonie Custore, wybierając na ekranie dotykowym jego elementy. A na Budmie, także po raz pierwszy w Polsce, można było oglądać interaktywną wystawę architektury w Augmented Reality.

Nie tylko na naszym facebooku widać, jak szybko wzrasta zainteresowanie projektowaniem cyfrowym. Powstają już w Polsce pierwsze projekty konkursowe ukazujące, jak wykorzystywać cyfrowe narzędzia projektowania w tworzeniu form swobodnych. W domenie wzornictwa konkursy i wystawy przyciągają młodych projektantów, którzy szybciej niż architekci przyswoili sobie nowe sposoby projektowania w przestrzeniach cyfrowych. AV lubi być pierwsza w relacjach o tym, co nowego projektuje się i buduje.

Redaktor Naczelna Krystyna Januszkiewicz

We are presenting to you the latest development of the twenty-first century architecture, which is a computer-controlled dynamic facade on Al Bahar Towers in Abu Dhabi.
For the first time in the history of the architecture, the skin of the building was sensitive to environmental changes. Digital technologies have provided designers with the tools, thanks to which even high buildings can be environmentally friendly. This is demonstra-ted by the results of the last Best Tall Buildings contest, organized annually by the CTBUH.

For the first time in our country it was possible to create our own unique piece of furniture in the pavilion Custore by selecting its elements on the touch screen. And at BUDMA, for the first time in Poland, one could watch an interactive architecture exhibition in Augmented Reality.

It is noticeable, not only on our facebook, how quickly interest in digital design is growing. Poland has already produced the first competition designs showing how to use digital design tools in the creation of the free forms. In the domain of design, competitions and exhibitions attract young designers who are faster than the architects at learning the new ways of designing the digital space. AV likes to be the first to report what new is being designed and built.

Editor-in-Chief Krystyna Januszkiewicz

zdjęcie Redaktora Naczelnego prowadzącego wybrany numer

Redaktor Naczelny
dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz


Spis treści numeru

10-23
Krystyna Januszkiewicz, Mateusz Zwierzycki
Wrażliwa skóra. Wieże Al Bahar, Abu Dhabi, ZEA
Sensitive skin of Al Bahar Towers, Abu Dhabi, UAE
24-27
Najlepsze Budynki Wysokie 2012 (red.)
Best Tall Buildings Award 2012
28-33
Natalia Malinga
Przekształcanie przestrzeni publicznej w Gdyni
Transformation of Urban Space in Gdynia
Mobius Architekci
34
Augmented Reality po raz pierwszy w Polsce (red.)
Augmented reality first time in Poland
Budma, Poznań, 29.01–1.02 2013
36-45
Krystyna Januszkiewicz
Cyfrowe projektowanie i cyfrowa fabrykacja
Digital designing and digital fabrication
46
Pierwszy budynek drukowany 3D (red.)
The Worlds first 3D Printed Building
47
Architektura parametryczna w Złotych Tarasach (red.)
Parametric architecture in Golden Terraces
48-49
Przemysław Jaworski
Architektura parametryczna i generatywna
Parametric and generative architecture
50-57
Janusz Rębielak
Metody numeryczne w modelowaniu struktur przestrzennych. Kształtowanie systemów konstrukcyjnych budynków wysokich
Numercial methods in modeling of space structures. Shaping of structural systems of tall buildings
58
DMY, Międzynarodowy Festiwal Wzornictwa w Berlinie (red.)
DMY 2013, Polish Focus, Berlin
61-64
Marcin Giedrowicz
Nowe formy w Oksfordzie
New Form in Oxford
Zaha Hadid Architects, Middle East Centre, St. Antonys College
66-67
Joanna Kołata
Młodzi projektanci na Arenie Wzornictwa
Young Designers on the Arena Design
72-75
Paweł Rubinowicz
Architektura powierzchni
Architecture of Surface
78-79
Skróty artykułów w języku angielskim
Summaries of articles in English

Wybrane artykuły naukowe (dostępne w języku polskim i angielskim):

Przegląd zawartość numeru 1(57)/2013
Contents review of issue:


Wybrane artykuły

  • 1. Abu Dhabi
  • 2. Szkoła filmowa
  • 3. Komputery i architektura
  • 4. Oxford
  • 5. Zaha Hadid
  • 6. Arena wzornictwa

Copyright © 1999-2009 Archivolta.com.pl | Webdesign: Gabriel Zastawnik