ArchivoltaLogo magazynu Archivolta

Aktualnie przeglądają Państwo zbiór naszych numerów archiwalnych

Powróć do strony głównej: powrót


Słowo wstępne

Architektura olimpijska powinna być czysta i szczera, otwarta dla narodów świata. Właśnie taka architektura powstała w Olympic Park w Londynie dla XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich. Archivolta przedstawia Aquatics Centre – ikoniczne dzieło Zaha Hadid Architects. Forma tego obiektu wygenerowana została w przestrzeniach cyfrowych. To gra fair play formy, konstrukcji i funkcji. To ważny znak czasu, który jednoczy elementy uniwersalnej cywilizacji z tymi, które pochodzą z miejsca lokalizacji, charakteryzując kraj i jego region. W Seulu zaś już na finiszu są projekty obiektów dla największego w Azji centrum biznesu Yongsan IBD. Przedstawiamy nowatorską koncepcję wież mieszkalnych Velo projektu Asymptote, która ustala nowe podejście do projektowania budynków wysokich. We Wrocławiu natomiast, na Wydziale Architektury, powstał pierwszy w Polsce tymczasowy pawilon zaprojektowany i wykonany przy udziale technologii cyfrowych. Informuje także, że polscy designerzy zdobywają nagrody w prestiżowych konkursach Red Dot Awards, przedstawiając oryginalne wzory przedmiotów codziennego użytku.

Redakcja pragnie powitać Grega Lynna, profesora z Yale University, w gronie swoich doradców i współpracowników. To dla nas wielki zaszczyt i honor. Greg Lynn bowiem dał praktyczne i teoretyczne podstawy stosowania narzędzi cyfrowych w projektowaniu architektury. ­­Chociaż lato w pełni i trwają igrzyska olimpijskie, to mimo wszystko zaglądajcie na nasze strony w Internecie i logujcie się na naszym facebooku, a tam zawsze coś się dzieje, co zainteresuje wszystkich naszych czytelników.


From the Editor

The Olympic Games are not only a challenge for athletes, but also for designers of sports facilities. Olympic architecture should be clear and honest, open to the nations of the world. This type of architecture was created in the Olympic Park in London for the XXX Summer Olympic Games. Archivolta presents the Aquatics Center - the iconic work of Zaha Hadid Architects. The form of this object has been created in digital space. This is a game of fair play of form, structure and function. This is an important sign of the time which unites the elements of the universal civilization with those coming from a location, characterizing the country and its region.

In Seoul, the designs of the objects for the largest business center in Asia, Yongsan IBD, are about to be finished. We are introducing a novel concept of residential Velo Towers designed by Asymptote, which establishes a new approach to designing high-rise buildings.

In Wroclaw, at the Faculty of Architecture, the first in Poland temporary pavilion designed and built with the use of digital technologies, was created.

Archivolta also informs that the Polish designers win awards in prestigious competitions, the Red Dot Awards, presenting original designs of everyday objects.

The Editors of Archivolta would like to welcome Greg Lynn, professor of architecture (Yale University) among our advisors and contributors. It is our great privilege and honor. Greg Lynn was the first (in the early 90s of the twentieth century) to give practical and theoretical basis for the use of digital animation and topology in the design of architecture. Although it is high summer and the Olympic Games are being held, please visit our sites on the Internet and log in on our Facebook, and there is always something going on which could be of interest to all our Readers.

Krystyna Januszkiewicz
Editor-in-Chief

zdjęcie Redaktora Naczelnego prowadzącego wybrany numer

Redaktor Naczelny
dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz


Spis treści numeru

8-27
Krystyna Januszkiewicz
Aquatics Centre, XXX Letnie Igrzyska Olimpijskie, Londyn, Wielka Brytania
Aquatics Centre, London, UK
Zaha Hadid Architects
28-35
Mateusz Zwierzycki
Nowa koncepcja budynków wysokich
Velo Towers, Seoul, South Korea
Asymptote Architects
36-42
Radosław Bałaziński
Ekspresjonizm powraca do Hamburga
Sumatrakontor completed, Hamburg, Germany
Erick van Egeraat
44-45
Bolesław Stelmach
Rozbudowa Muzeum im. F. Chopina, Żelazowa Wola
F. Chopin`s Museum extension, Żelazowa Wola, Poland
Bolesław Stelmach
54-61
Krystyna Januszkiewicz
Powierzchnia w projektowaniu cyfrowym
Surface in digital design
62-67
Maria Helenowska-Peschke
O topologii w projektowaniu architektury
On topology in designing architecture
69-71
Przemysław Jaworski
Projektowanie parametryczne
Warsztaty – budowa pawilonu

Parametric Design Workshops, Wroclaw
72-73
Architektura chaosu (red.)
Chaos Architecture
76-77
Walc wiedeński (red.)
The Viennese Waltz
80-81
Agnieszka Glinkowska
red dot design award Oscary Designu rozdane!
Design Oscars given out!
83-85
Dobroteka
Dobroteka w Dobrodzieniu
Dobroteka, Dobrodzien (advertorial)
86-90
Andrzej Koźlik
Bar 5 zmysłów, Girona, Hiszpania
5 Senses Lounge Bar, Girona, Spain
94-95
Skróty artykułów w języku angielskim
Summaries of articles in English

Wybrane artykuły naukowe (dostępne w języku polskim i angielskim):

Przegląd zawartość numeru 3(55)/2012
Contents review of issue:


Wybrane artykuły

  • Zahada Hadid
  • Velo
  • Hamburg
  • Żelazowa Wola
  • O topologii w projektowaniu architektury
  • Walc wiedeński

Copyright © 1999-2009 Archivolta.com.pl | Webdesign: Gabriel Zastawnik