ArchivoltaLogo magazynu Archivolta

Aktualnie przeglądają Państwo zbiór naszych numerów archiwalnych

Powróć do strony głównej: powrót


Słowo wstępne

Światowym Rekordem Guinnesa otwieramy drugi w tym roku numer Archivolty. Technologie cyfrowe sprawiły, że to co niegdyś było niemożliwe do narysowania, policzenia i zbudowania zdumiewa dziś swoją realnością. Powstają, zwłaszcza w Azji, coraz to bardziej zaskakujące budowle. W poprzednim numerze przedstawialiśmy Dom Opery w Guanzghou (Zaha Hadid Architects), a teraz w AV 2/2012 prezentujemy BIFF Cinema w Korei Pd. (Coop Himmelb(l)au). Media, technologia, rozrywka zjednoczyły się przez architekturę dostarczając wyjątkowych przeżyć pod największym na świecie „niebem” LED kontrolowanym komputerowo.

W dyskursie o architekturze pojawiają się nowe terminy, które odnoszą się do form powstających w odpowiedzi na warunki środowiskowe i cechy materiału, z którego są wykonywane. Jest to architektura performatywna, taka jak Weltstadthaus w Kolonii (Renzo Piano). Odsłaniamy również czytelnikom tajniki jakie kryje przestrzeń cyfrowa i jak Greg Lynn wykorzystuje animację w projektowaniu architektury. Objaśniamy także jak zawieszone zostało przekrycie Stadionu Narodowego w Warszawie. Informujemy także co ważnego wydarzyło się w świecie wzornictwa i sztuki. Zapraszamy zatem do lektury w wersji elektronicznej i „papierowej”, a także odwiedzajcie naszego facebooka.


From the Editor

The second issue of Archivolta his Lear is opened with the Guinnes world record. Digital technologies have caused that what was once impossible to draw, count or build, amazes today with its reality. More and more surprising structures are being erected, particularly in Asia. I the previous issue we presented Guanzghou Opera House (Zaha Hadid Architects), and now in AV 2/2012 we presented BIFF Cinema in South Korea ( Coop Himmelb(l)au. Media, technology, entertainment, united by the architecture to deliver an outstanding experience under the worlds largest "heaven" of computer controlled LED lights.

In the discourse on architecture new term appear that relate to the form created in response to environmental conditions and characteristics of the material of which they are executed. It is performative architecture, such as Weltstadthaus in Colone (Renzo Piano). We also uncover the secrets to the Readers of what is in the digital space, and how Greg Lynn uses animation in designing the architecture. We explain as well how the roof covering was suspended at the National Stadium in Warsaw. We tell you what important events took place in the world of design and art. Therefore, we would like to invite you to read the electronic and ?paper? version of Archivolta magazine, and to visit our face book as well.

Editor-in-Chief
Krystyna Januszkiewicz

zdjęcie Redaktora Naczelnego prowadzącego wybrany numer

Redaktor Naczelny
dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz


Spis treści numeru

8-17
Krystyna Januszkiewicz
Busan Cinema BIFF Festiwal filmu w Pusan, Korea Pd
Busan Cinema BIFF - Film Festivals in Pusan, South Korea
Coop Himmelb(l)au
18-19
Kryształ w Kopenhadze Budynkiem Roku 2011 (red.)
The Crystal in Copenhagen - Building of the Year 2011
ArchDaily Year Awards
20-28
Krystyna Januszkiewicz
UEFA Stadion Narodowy w Warszawie
National Stadium in Warsaw
Consortium: JSK Architekci, Gerkan, Marg und Partners International GmbH, Schlaich Bergermann & Partner GmgH
32-45
Krystyna Januszkiewicz
Architektura performatywna w Kolonii
Performative architecture in Cologne
48-55
Krystyna Januszkiewicz
O przestrzeni cyfrowej i nie tylko
On digital space, and more
56-62
Paweł Buck
O animacji w projektowaniu architektury
Greg Lynn - Animation in Architecture Design
63-65
Przemysław Jaworski
Projektowanie parametrycze - warsztaty
Parametric design workshops in Wroclaw
66-67
Rzut Poziomy (red.)
Ground Plan
72-75
Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz w Krakowie (red.)
International Interior Design Biennale in Krakow
77-78
reddot design award (red.)
communication design 2012
80-83
Robert Majkut Design
Bankowość Prywatna PKO Bank Polski
PKO Bank Polski Private Banking
84-87
Krystyna Januszkiewicz
Ryba w Ogrodzie, Vanke Qingyuan, Chiny
Fish in the Garden, Vanke Qingyuan, China
88-89
Paweł Rubinowicz
Architektura Muzyki
Architecture of Music
92-93
Na rynku wydawniczym
On the book market
94-95
Skróty artykułów w języku angielskim
Summaries of articles in English

Wybrane artykuły naukowe (dostępne w języku polskim i angielskim):

Przegląd zawartość numeru 2(54)/2012
Contents review of issue:


Wybrane artykuły

  • Busan
  • Architektura preformatywna w Kolonii
  • Greg Lynn. O animacji w projektowaniu architektury
  • Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz Kraków 2012

Copyright © 1999-2009 Archivolta.com.pl | Webdesign: Gabriel Zastawnik