ArchivoltaLogo magazynu Archivolta

Aktualnie przeglądają Państwo zbiór naszych numerów archiwalnych

Powróć do strony głównej: powrót

Okładka archiwalnego numeru Archivolty

numer archiwalny:
ARCHIVOLTA 1(53)/2012, styczeń - marzec 2012

 • ZAHA HADID ARCHITECTS
  DOM OPERY, GUANGZHOU, CHINY
  Guangzhou Opera House, China
 • TECHNOLOGIA BIM
 • ASYMPTOTE ARCHITECTURE
  STRATA TOWER, ABU DHABI, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
  Strata Tower, Abu Dhabi, UAE
 • ROBERT MAJKUT DESIGN
  KRONVERK CINEMA, MOSKWA, ROSJA
  Kronverk Cinema, Moscow, Russia

Słowo wstępne

Od kilku dekad technologie cyfrowe oferują architektom coraz doskonalsze narzędzia wspomagające projektowanie. Zmieniają one radykalnie praktykę architektury i sposób myślenia o budynkach, ich projektowaniu i realizacji. Cyfrowy warsztat wniósł nowe założenia konceptualne, które zrewolucjonizowały dotychczasową metodykę projektowania i rozszerzyły możliwości realizacji form o złożonej geometrii.

Niewiele pisze się o tym w krajowych pismach architektonicznych, choć w różnych miejscach na świecie, dzięki cyfrowym narzędziom projektowania i fabrykacji, powstają fascynujące budowle.

Generatywny i kreatywny potencjał mediów cyfrowych otworzył bowiem nowy wymiar w projektowaniu architektury. Architektura staje się częścią eksperymentalnej eksploracji geometrii topologicznej i komputerowej orkiestracji robotyki i fabrykacji, dostarczając nowy rodzaj przeżyć i doznań.

O takiej właśnie architekturze Czytelnicy naszego pisma będą dowiadywali się więcej, gdyż 

Archivolta idąc za postępem, zmienia swój profil. Zmienia się także skład naszych doradców merytorycznych. Zaprosiliśmy do Rady Naukowej teoretyków i praktyków z zakresu projektowania wspomaganego komputerem. Czekamy na ich decyzje i nowe propozycje programowe. Otwieramy nasze łamy dla wszystkich, którym komputer przestał już służyć tylko jako współczesna „deska kreślarska”.

From the Editor.

For several decades digital technologies have been offering to architects more and more perfect tools assisting the design. They radically alter the practice of architecture and the way of thinking about structures, their design and development. Digital workshop has introduced new conceptual principles, which have revolutionized the existing design methodology and expanded the possibilities of developing forms of complex geometry. Not much is said about it in national architectural magazines, however, in various places in the world, thanks to digital design and fabrication tools, fascinating structures are being created.

A generative and creative potential of digital media has opened a new dimension in the design of architecture. Architecture becomes a part of the experimental exploration of topological and computational geometry, robotics and fabrication orchestration, delivering a new kind of experiences and sensations.

The Readers of our magazine will learn more about this kind of architecture, as Archivolta, in pursuit of the progress, is changing its profile. The staff of our substantial advisers has also been altered. We invited the theorists and practitioners in the field of computer-aided design to the Scientific Council. We are waiting for their decisions and new program proposals. We open our columns for all of those, for whom the computer stopped to serve as a drawing board, exclusively.

Krystyna Januszkiewicz
Editor-in-Chief

zdjęcie Redaktora Naczelnego prowadzącego wybrany numer

Redaktor Naczelny
dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz


Spis treści numeru

6-37
Krystyna Januszkiewicz
Centrum Kultury w Guangzhou, Chiny
Guangzhou Cultural Centre, China
Zaha Hadid Architects, Opera House, Guangzhou, China
38-39
Warsaw Spire (mat. pras. Ghelamco Poland)
The skyscraper design in Warsaw won in 2011 Eurobuild Awards Competition
40-41
Na granicy (red.)
At the border
Sarpi Border Checkpoint, Sarpi, Georgia
J. MAYER H. Architects
42-47
Krzysztof Leśniodorski
Galeria Millenium w Rzeszowie
Shopping centre Millenium Hall, Rzeszów, Poland
48-49
Pamięci profesora Andrzeja Skoczka (red.)
In memory of professor Andrzej SKOCZEK
50-55
Bartłomiej Skoczek
Piękno zapisane w kamieniu
Beauty enchanted in the Stone
Sports and Entertainment Arena, Kraków
56-65
Krystyna Januszkiewicz
Jak było na początku
As it was in the beginning
66-67
Wojciech Jędrzejczak Autodesk Polska
BIM – nowe narzędzia w rękach architekta
BIM – new tools in architect’s hands
68-75
Przemysław Jaworski
Technologia BIM w tworzeniu nowej formy
BIM technology in creation a new form
76-83
Paweł Rubinowicz
Architektura eksperymentalna
Zmierzając w stronę komputacji

Experimental Architecture
Towards the Computation
84-87
Krystyna Januszkiewicz
O wystawianiu na pokaz,
czyli o projektowaniu ekspozycji

On displaying or Exhibition Design
88-91
Kronverk Cinema w Moskwie (mat. pras.)
Kronverk Cinema, Moscow
92-95
Awangarda Jutra? (red.)
Avant-Garde of Tomorrow?
96-97
O 54. Biennale Sztuki w Wenecji
On 54th International Art Exhibition, Venice
100-101
Na rynku wydawniczym
On the book market
102-103
Skróty artykułów w języku angielskim
Summaries of articles in English

Wybrane artykuły naukowe (dostępne w języku polskim i angielskim):

Przegląd zawartość numeru 1(53)/2012
Contents review of issue:


Wybrane artykuły

 • Centrum kultury w Guangzhou
 • Technologia BIM cz. 1
 • Technologia BIM cz. 2
 • O wystawianiu na pokaz... cz. 1
 • O wystawianiu na pokaz... cz. 2
 • Kronverk Cinema w Moskwie

Copyright © 1999-2009 Archivolta.com.pl | Webdesign: Gabriel Zastawnik